بازدید مسئولین

بازدید مسئولین ارگانهای مختلف از خط تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی،شرکت کارخانجات ماشین های کشاورزی آروید.

 • 2
 • 20130312_141110
 • 7
 • DSC00388
 • DSC00392
 • DSC04387
 • DSC04474
 • DSC04931
 • DSC04937
 • Picture 067
 • Picture 135
 • _images_banner_arvid_P1540567
 • _images_banner_arvid_P1540618
 • _images_banner_arvid_P1540621