تیلر

تیلر تراکتور دو چرخی است که معمولا راننده به دنبال آن راه رفته، آنرا هدایت میکند به همین دلیل تراکتور نوع راه رونده مشهور است.این تراکتور (تراکتور دستی) نیز نامیده می شود. موتور تیلرها معمولا 7.5 تا 13 قوه اسب بخار توان دارد.جثه کوچک این تراکتور امکان استفاده از آنرا در محیط ها و سطوح کشت کوچک میسر می سازد. هزینه کم خرید، نگهداری و استفاده آسان از این تراکتور نسبت به تراکتورهای دیگر،امکان استفاده از آنرا برای کشاورزان بیشتری فراهم می سازد.وزن کم این تراکتور سبب می شود که به کمک چرخهای مخصوص که در کنار چرخهای اصلی بسته می شود و یا بطور کلی بجای آن قرار می گیرد کارهای خاصی را بتواند انجام دهد که برای تراکتورهای دیگر مشکل و در مواقعی غیر ممکن است (مانند کار در مزارع برنج) ولی تقریبا تمام کارهایی را که تراکتورهای بزرگ در سطح وسیع انجام می دهند این تراکتور در سطح کوچک می تواند انجام دهد.برای مشاهده مشخصات فنی اینجا کلیک کنید

  • 1111111
  • 2222222
  • ARVID13
  • DSC04700